• pic1
  • pic2
  • pic3

Növénytermesztés

A gazdaságunk szántóföldi növénytermesztése három település köré csoportosul. A megművelt területek, jellegében erősen eltérő éghajlati, domborzati és talajviszonyokkal jellemezhető települések, Szentistván, Tard és Cserépváralja határában találhatók.

növénytermesztésA művelt területek jelentős része, nagyságrendileg 3500 hektár Szentistván nagyközség közigazgatási területén helyezkedik el. Ezen parcellák adottságai viszonylag széles horizonton szóródva, kis túlzással lefedik a Kárpát-medencében alföldi régióiban mezőgazdasági művelés alatt tartott talajféleségek igen színes palettáját. A homoktalajok kivételével minden főbb genetikai talajféleség megtalálható a gazdaság művelése alatt álló földterületek között. A Tard és Cserépváralja határában, alapvetően dombvidéki jellegű 1500 hektár tovább bővíti a gazdálkodási körülmények változatosságát.

A művelésbe vont területek erősen eltérő jellege napi szinten is komoly kihívást jelent a növénytermesztési ágazatban tevékenykedő kollégák számára. Ágazati és technológiai szinten integrált, komplex növénytermesztési tevékenységet folytatni a helyenként elszikesedő, másütt a mély fekvés okán meghatározóan víznyomott, néhol agyagos, erősen kötött, a dombvidéki térségekben eróziónak fokozottan kitett, esetenként a víztelítettség extrém-szűk tartományában művelhető talajféleségek szerteágazó megmunkálási igényei közepette komoly szakmai kihívásokat jelentenek a gazdaság hétköznapi munkája során. A hátrányunkból szorgalmas munkával, kitartással, szakmai intelligenciával igyekszünk előnyt kovácsolni. Munkánk során alapvető célunknak tekintjük az újítások, a fejlesztések, a korszerű ismeretek gyakorlati alkalmazását, s a gazdaságunk adottságai közé történő adoptálását, gazdaságunk így vált az elmúlt évtizedekben a növénytermesztés technikai-technológiai olvasztótégelyévé.

növénytermesztésA vetésszerkezet kialakítása során törekszünk a sokszínűség fenntartására, szem előtt tartva a jövedelmezőség és a magas szintű szakmai munka igényéből adódó alapvető követelményeket. A gabonafélék egyhangúságát olaj- és pillangós növények bevetésével igyekszünk megtörni. A kalászosok mellett nagyságrendileg 700 hektár repce, 600 hektár napraforgó, 300 hektár kukorica, 250 hektár takarmányborsó, 250 hektár lucerna és 150 hektár szója „mozog” a területen biztosítva a növénykultúrák változatosságának megteremtését.

Az utóbbi években tapasztalható időjárási anomáliák válaszlépéseket követelnek a növénytermesztő szakemberek részéről is. A termésbiztonság megteremtése és a nagyobb értékű, intenzívebb technológiát igénylő növénykultúrák igényeinek kielégítése érdekében öntözésfejlesztési beruházásokba kezdtünk, s jelenleg 250 hektár öntözését tudjuk telepített öntözőberendezésekkel megoldani.

Hisszük, hogy az alapvető adottságoktól függetlenül sikeres gazdálkodás folytatható mindenütt, ahol a az agrárszakemberek a legkorszerűbb tudás, és technika alkalmazásával környezeti feltételekhez igazodva, kitartással végzik munkájukat. Célunk, hogy miként a múltban tettük, úgy a jövőben is példát mutathassunk a nehéz környezeti adottságok közt gazdálkodók számára, hogy tudásunkkal, eredményeinkkel hozzájárulhassunk az agrárszakma és ezáltal a vidéki Magyarország fejlődéséhez.