• pic1
  • pic2
  • pic3

Híreink

Módosított közgyűlési meghívó 2024.május.24.

TÁJÉKOZTATÁS

A Szentistváni Mg. Zrt.-hez a szavazatok több, mint öt százalékával rendelkező részvényes a napirend kiegészítésére tett javaslatot. A  PTK 3:259 § (1) bekezdése alapján lehetőség van a korábban kiadott meghívó napirendi pontjai kiegészítésére.

Az új meghívót az alábbiakban tesszük közzé:

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következő közgyűlését

2024. május 24-én  délelőtt  10 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                        Szentistváni Mg. Zrt. tanácskozó terme 
                                                           (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

Napirendi pontok:

 

1.   Az igazgatóság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2023. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.  A Felügyelő Bizottság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2023. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Szőcs Imre FB elnök

 

3.   A 2023. évi éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      Előadó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.   A 2023. évi éves beszámoló elfogadása

 

5.   Döntés osztalékfizetésről

6.  Tájékoztatás a 11/2023. (05.12.) sz. közgyűlési határozat szerinti saját részvény megszerzéséről

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató

 

7.   Döntéshozatal saját részvények megszerzéséről

 

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

8.   Felhatalmazás a Szikvirág Kft. és a Tatártető Kft. jegyzett tőkéjének csökkentésére     

Előadó: Hegedűsné Szikszai Piroska gazdasági igazgató

 

9.    Egyebek

 

 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

Szentistván, 2024. május 14.

                                                          

 

                                                                                      Tisztelettel:

 

 

                Koncz György sk.

                                                                                                  igazgatóság elnöke

2024-05-14Közgyűlési meghívó 2024.május.24.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következő közgyűlését

2024. május 24-én  délelőtt  10 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                        Szentistváni Mg. Zrt. tanácskozó terme 
                                                           (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

Napirendi pontok:

 

1.   Az igazgatóság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2023. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.  A Felügyelő Bizottság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2023. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Szőcs Imre FB elnök

 

3.   A 2023. évi éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      Előadó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.   A 2023. évi éves beszámoló elfogadása

 

5.   Döntés osztalékfizetésről

 

6.  Egyebek

 

 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

Szentistván, 2024. május 8.

                                                          

 

                                                                                      Tisztelettel:

 

 

                Koncz György sk.

                                                                                                  igazgatóság elnöke

2024-05-08Közgyűlési meghívó 2023. május 12.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni MezÅ‘gazdasági Zártkörűen MűködÅ‘ Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következÅ‘ közgyűlését

2023. május 12-én délelÅ‘tt 10 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                        Szentistváni Mg. Zrt. tanácskozó terme 
                                                           (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

Napirendi pontok:

 

1.   Az igazgatóság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2022. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök - igazgató

 2.  A FelügyelÅ‘ Bizottság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2022. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: SzÅ‘cs Imre FB elnök

 3.  A 2022 évi éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      ElÅ‘adó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 4.  A 2022. évi éves beszámoló elfogadása

 5.  Döntés osztalékfizetésrÅ‘l

 6.  Tájékoztatás a 10/2022. (03.25.) sz. közgyűlési határozat szerinti saját részvény megszerzésérÅ‘l

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök - igazgató

7.   Döntéshozatal saját részvények megszerzésérÅ‘l

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök – igazgató

8.   Alapszabály módosítása

      a./ Telephely és fióktelephelyek cégjegyzékbe történÅ‘ felvétele           

Telephely: 3418 Szentistván, Széchenyi utca 8.; 3418 Szentistván, Széchenyi u. 18. I/2.

Fióktelephelyek: 3300 Eger Zártkerti hrsz. 26949/3.; 26949/6.; 26960/6.; 26960/5. és 26960/9. b/ Tevékenységi kör cégjegyzékbe történÅ‘ felvétele

10.41 ’08 Olaj gyártása

16.29 ’08 Egyéb fa, parafatermék, fonottáru gyártása

35.11 ’08 Villamosenergia termelés

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök - igazgató

9.    Egyebek

 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselÅ‘ útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezetÅ‘ elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

Szentistván, 2023. április 21.

                                                                                  Tisztelettel:

                Koncz György sk.

                                                                                                  igazgatóság elnöke

2023-04-21Közgyűlési meghívó 2022. március 25.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni MezÅ‘gazdasági Zártkörűen MűködÅ‘ Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következÅ‘ közgyűlését

2022. március 25-én  délelÅ‘tt  10 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                         Szentistváni Mg. Zrt. tanácskozó terme 
                                                           (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

Napirendi pontok:

 

1.   Az igazgatóság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.  A FelügyelÅ‘ Bizottság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: SzÅ‘cs Imre FB elnök

 

3.   A 2021. évi éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      ElÅ‘adó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.   A 2021. évi éves beszámoló elfogadása

 

5.   Döntés osztalékfizetésrÅ‘l

 

6.  Egyebek

 

 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselÅ‘ útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezetÅ‘ elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

Szentistván, 2022. március 10.

                                                          

 

                                                                                      Tisztelettel:

 

 

                Koncz György sk.

                                                                                                  igazgatóság elnöke

2022-03-11Közgyűlési meghívó 2021. augusztus 26.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni MezÅ‘gazdasági Zártkörűen MűködÅ‘ Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következÅ‘ közgyűlését

2021. augusztus 26-án  délelÅ‘tt  10 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                         Szentistváni Mg. Zrt. tanácskozó terme 
                                                           (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

Napirendi pontok:

 

1.   Az igazgatóság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2020. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.  A FelügyelÅ‘ Bizottság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2020. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: Dr. Kaáli Sándor FB elnök

 

3.   A 2020. évi éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      ElÅ‘adó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.   A 2020. évi éves beszámoló elfogadása

 

5.   Döntés osztalékfizetésrÅ‘l

     

6.   Tájékoztatás a 8/2020. (03.12.) sz. közgyűlési határozat szerinti saját részvény megszerzésérÅ‘l

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök - igazgató

 

7.   Döntés  az alaptÅ‘ke leszállításáról

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök – igazgató

Az alaptÅ‘ke-leszállítás mértéke:                                                                  

                    1.310 db "A " törzsrészvény (névértéke: 13.100 e Ft)

                    1.090 db "B" osztalékelsÅ‘bbségi részvény (névértéke: 10.900 e Ft)

Összesen:  2.400 db részvény, melyek névértéke 24.000 e Ft. A jegyzett tÅ‘kéhez viszonyítva 13,87 %.

Az alaptÅ‘ke-leszállítás oka: tÅ‘kekivonás saját részvények bevonásával

Az alaptÅ‘ke-leszállítás végrehajtásának módja:

saját részvények bevonása a részvények darabszámának csökkentésével

8.   Döntéshozatal saját részvények megszerzésérÅ‘l

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök – igazgató

 

9.   TisztségviselÅ‘-választás

      ElÅ‘adó: közgyűlés levezetÅ‘ elnöke

 

10.  Alapszabály módosítása

       ElÅ‘adó: Koncz György elnök – igazgató

 

11.  Egyebek

 

 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselÅ‘ útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezetÅ‘ elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

Szentistván, 2021. augusztus 9.

                                                          

 

                                                                                      Tisztelettel:

 

 

                Koncz György sk.

                                                                                                  igazgatóság elnöke

2021-08-10Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény

 

 

 

A Szentistváni MezÅ‘gazdasági Zártkörűen MűködÅ‘ Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa Gy. út 5-7.) 2021.02.10-én a részvénytársaság székhelyén 10:00 órai kezdettel nyilvánosan meghirdetett zártkörű árverést tart.

 

Árverésre kerül:

Szentistváni Mg. Zrt. törzsrészvénye                              212 db    2.120.000 - Ft össznévértéken

Szentistváni Mg. Zrt. osztalékelsÅ‘bbségi részvénye       565 db    5.650.000 - Ft össznévértéken  

Minden részvény darabonként 10.000.- Ft névértékű.

 

Kikiáltási ár a részvények névértékének 100 %-a.

Minimum ár: részvényenként a névérték 100 %-a.

LicitlépcsÅ‘: a névérték 5 %-a.

Árverési biztosíték: a megvásárolni kívánt részvények össznévértékének 10 %-a, melyet 2021. február 5-én 8-16 óráig, a Szentistváni Mg. Zrt. pénztárába kell befizetni.

A biztosíték eredményes licit esetén a vételárba beszámít. A vesztes licitáló részére a biztosíték visszafizetésre kerül. Amennyiben a biztosítékot elhelyezÅ‘ személyesen vagy meghatalmazott útján legalább a minimum árra ajánlatot nem tesz, úgy biztosítéka nem kerül visszafizetésre.

Árverési biztosítékot csak az a személy helyezhet el, illetve szerezhet árverés útján a részvényekre tulajdonjogot, aki a Szentistváni Mg. Zrt. alapszabálya szerint részvényszerzésre jogosult, a zártkörűség biztosítása érdekében. Az árverési szabályzatot a licitálni kívánó személy a befizetés elÅ‘tt köteles megismerni, és annak elfogadását aláírásával tanúsítani. A szabályzat a befizetés helyén megismerhetÅ‘.

BÅ‘vebb információ munkanapokon, munkaidÅ‘ben a Szentistváni Mg. Zrt. központjában személyesen a részvénytársaság vezetÅ‘itÅ‘l kérhetÅ‘.

Az árverésre az árverési szabályzat szerint közjegyzÅ‘ jelenlétében kerül sor. Az árverés vezetÅ‘je gondoskodik az árverés szabályzat szerinti levezetésérÅ‘l és bármely zavaró körülmény esetén az árverést felfüggesztheti, vagy érvénytelenné nyilváníthatja.

Amennyiben biztosíték nem kerül befizetésre, az árverés elmarad.

A biztosíték befizetésekor és az árverés alatt mindenki köteles betartani a Szentistváni Mg. Zrt. járványvédelmi szabályait!

 

 

 

Szentistván, 2021.01.19. nap

 

 

 

 

                                                                                                          IGAZGATÓSÁG


 

2021-01-19Részvények Érvénytelenítése

Részvény érvénytelenítése

 

A Szentistváni MezÅ‘gazdasági Zártkörűen MűködÅ‘ Részvénytársaság (Cjsz: 05 10 000342; székhely: 3418 Szentistván, Dózsa György u. 5-7.) közgyűlése 16/2017. (10.20.) számú határozatával elrendelt részvénycserével kapcsolatban az igazgatóság az alapszabályban meghatározott módon, továbbá 2020.07.07-én küldött levélben felhívta a részvényeseket, hogy 2020. augusztus 14-ig nyújtsák be az igazgatósághoz a kicserélésre kerülÅ‘ részvényeiket. A felhívásban megjelölt idÅ‘tartamon belül nem kerültek benyújtásra az alábbiakban felsorolt részvények, amelyeket az igazgatóság a 2021. január 11-én hozott 2/2021. (01.11.) számú határozatával érvénytelennek nyilvánított. Az érvénytelenné nyilvánított részvényekkel részvényesi jogok a 2/2021. (01.11.) számú határozat keltétÅ‘l kezdve nem gyakorolhatók.

 

Az érvénytelenné nyilvánított részvények adatai az alábbiak:

Érvénytelenített részvények sorszáma Részvényfajta, sorozat Címlet (Ft) Mennyiség (db) Össz-névérték (Ft)
kezdÅ‘  záró 
1910 1910 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
1911 1911 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2753 2753 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2754 2754 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2762 2762 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2763 2763 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2764 2764 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2765 2765 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2767 2767 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2769 2769 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2772 2772 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2775 2775 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2776 2808 törzsrészvény "A" 10 000 33 330 000
7009 7009 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
7014 7014 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
7015 7015 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
7016 7016 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
7199 7245 törzsrészvény "A" 10 000 47 470 000
7457 7457 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
7460 7460 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
7473 7473 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9870 9870 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9872 9872 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9874 9874 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9877 9877 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9879 9879 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9880 9880 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9889 9889 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9893 9893 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9903 9903 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9904 9904 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9906 9906 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9914 9914 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9915 9915 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9916 9916 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9917 9917 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9923 9923 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9926 9926 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9927 9927 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9929 9929 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9936 9936 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9939 9939 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9940 9940 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
12693 12699 törzsrészvény "A" 10 000 7 70 000
15513 15513 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15515 15515 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15524 15524 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15526 15526 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15531 15531 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15536 15536 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15543 15543 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15545 15545 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15548 15548 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15552 15552 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15571 15571 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15572 15572 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15574 15574 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15586 15586 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15590 15590 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15595 15595 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15596 15596 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15601 15601 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15604 15604 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15605 15605 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15606 15606 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15607 15607 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15613 15613 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15620 15620 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15621 15621 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15623 15623 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15631 15631 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15646 15646 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15647 15647 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15658 15658 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15663 15663 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15671 15671 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15674 15674 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15676 15676 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15678 15678 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15683 15683 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15684 15684 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15690 15690 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15693 15693 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15695 15695 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15700 15700 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15703 15703 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15707 15707 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15717 15717 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15729 15729 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15869 15869 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15871 15871 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15881 15881 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15884 15884 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15913 15913 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15961 15961 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15965 15965 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15980 15980 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16000 16000 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16003 16003 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16012 16012 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16014 16014 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16032 16032 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16043 16043 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16044 16044 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16050 16050 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16065 16065 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16117 16117 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16121 16121 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16122 16122 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16123 16123 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16125 16125 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16141 16141 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16155 16155 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16168 16168 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16172 16172 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16175 16175 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16177 16177 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16180 16180 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16188 16188 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16218 16218 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16220 16220 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16221 16221 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16235 16235 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16253 16253 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16259 16259 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16263 16263 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16278 16278 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16282 16282 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
604 619 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 16 160 000
815 816 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
1008 1030 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 23 230 000
1031 1053 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 23 230 000
1263 1289 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 27 270 000
1290 1317 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 28 280 000
1881 1884 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 4 40 000
1904 1904 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
2074 2074 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
2080 2081 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
2884 2890 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 7 70 000
3223 3223 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
3410 3418 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 9 90 000
3432 3432 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
3433 3462 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 30 300 000
3550 3563 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 14 140 000
3673 3686 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 14 140 000
3687 3691 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 5 50 000
3810 3813 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 4 40 000
3851 3877 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 27 270 000
4053 4054 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
4067 4098 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 32 320 000
4099 4130 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 32 320 000
4961 4968 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 8 80 000
5045 5054 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 10 100 000
5055 5059 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 5 50 000
5884 5884 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
6175 6184 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 10 100 000
6185 6191 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 7 70 000
6410 6411 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
6649 6683 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 35 350 000
6835 6835 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
6870 6874 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 5 50 000
6877 6878 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
6914 6930 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 17 170 000
6931 6931 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
6997 6998 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
7391 7392 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
7952 7953 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
7954 7970 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 17 170 000
8494 8495 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
8496 8496 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
8537 8543 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 7 70 000
8560 8561 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
8904 8907 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 4 40 000
9094 9115 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 22 220 000
9116 9119 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 4 40 000
9350 9350 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
9598 9611 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 14 140 000
9735 9739 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 5 50 000
9753 9764 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 12 120 000
9765 9771 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 7 70 000
9875 9889 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 15 150 000
10074 10087 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 14 140 000
10499 10503 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 5 50 000
10805 10805 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
10818 10818 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
13235 13250 osztalékelsÅ‘bbségi részvény "B" 10 000 16 160 000

2021-01-19Hirdetmény - Részvénycsere

 

HIRDETMÉNY

 

A Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; adószám: 11899536-2-05; cégjegyzékszám: 05-10-000342) értesíti a részvényeseket, hogy a 16/2017. (10.20.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelÅ‘en részvénycserét hajt végre.

 

A részvénycsere            helye: Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

                                      kezdÅ‘ idÅ‘pontja: 2020. július 13.

                                      záró idÅ‘pontja: 2020. augusztus 14.

                                      ügyfélfogadás munkanapokon 8-12 óráig

 

Amennyiben a kicserélendÅ‘ részvényeket illetve az ezeket helyettesítÅ‘ letéti igazolásokat a hirdetményben megjelölt idÅ‘tartamon belül a részvényes nem adja át az igazgatóságnak, úgy azokat a részvényeket az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseinek megfelelÅ‘en az igazgatóság érvénytelenné nyilvánítja.

 

Szentistván, 2020. július 3.

 

 

 

 

                                                                                                       Koncz György

                                                                                                       elnök-igazgató

2020-07-03Közgyűlési meghívó 2020. július 3.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

 

A Részvénytársaságunk soron következÅ‘ rendes évi közgyűlését

 

2020. július 3-án  délelÅ‘tt  10 órakor tartja,

 

melyre tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés helye:                Szentistváni Mg. Zrt. központi iroda tanácskozó terem          


Napirendi pontok:

1.   Az igazgatóság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2019. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.   A FelügyelÅ‘ Bizottság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2019. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: Dr. Kaáli Sándor FB elnök

 

3.   A 2019-rÅ‘l szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      ElÅ‘adó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.   A 2019-rÅ‘l szóló éves beszámoló elfogadása.

 

5.   Döntés osztalékfizetésrÅ‘l.

     

6.   Szóbeli elÅ‘terjesztés a  2020. évi üzleti tervre vonatkozóan

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök – igazgató

 

7.   Részvénycserével kapcsolatos döntések meghozatala

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök – igazgató

 

8.   Egyebek

 

 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselÅ‘ útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezetÅ‘ elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

Szentistván, 2020. június 17.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                        

                Koncz György sk.

                                                                                                  igazgatóság elnöke

2020-06-17Közgyűlési meghívó 2020. március 12.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni MezÅ‘gazdasági Zártkörűen MűködÅ‘ Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következÅ‘ közgyűlését

2020. március 12-én  délelÅ‘tt  9 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                         Szentistváni Mg. Zrt. tanácskozó terme 
                                                           (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

Napirendi pontok:

1.      Részvénycserével kapcsolatos döntések meghozatala                                              ElÅ‘adó: Koncz György elnök-igazgató
 

2.      Döntéshozatal saját részvény megszerzésérÅ‘l
ElÅ‘adó: Koncz György elnök-igazgató

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselÅ‘ útján az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezetÅ‘ elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

Szentistván, 2020. február 25.

 

Tisztelettel:

                                                    Koncz György sk.

                                                    igazgatóság elnöke

2020-02-25Közgyűlési meghívó 2019

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Részvényes!

 

A Részvénytársaságunk soron következÅ‘ rendes évi közgyűlését

 

2019. május 15-én  délelÅ‘tt  10 órakor tartja,

 

melyre tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés helye:                Szentistváni Mg. Zrt. központi iroda tanácskozó terem          


Napirendi pontok:

1.   Az igazgatóság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2018. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.      A FelügyelÅ‘ Bizottság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2018. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: Dr. Kaáli Sándor FB elnök

 

3.    A 2018-ról szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      ElÅ‘adó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.      A 2018-ról szóló éves beszámoló elfogadása.

 

5.      Döntés osztalékfizetésrÅ‘l.

     

6.      Szóbeli elÅ‘terjesztés a  2019. évi üzleti tervre vonatkozóan

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök – igazgató

 

7.      Tájékoztatás saját részvény megszerzésérÅ‘l

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök – igazgató

 

8.      Egyebek 
 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselÅ‘ útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezetÅ‘ elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

Szentistván, 2019. április 29.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                        

                Koncz György sk.

                                                                                                  igazgatóság elnöke

2019-04-292018-10-22Közgyűlési meghívó 2018

MEGHÍVÓ

  Tisztelt Részvényes!

 A Részvénytársaságunk soron következÅ‘ rendes évi közgyűlését

 

2018. május 11-én  délelÅ‘tt  10 óra-kor tartja,

 

melyre tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés helye:                            Szentistván, Önkormányzati Étterem          


Napirendi pontok:

1.   Az igazgatóság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.      A FelügyelÅ‘ Bizottság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: Dr. Kaáli Sándor FB elnök

 

3.    A 2017-rÅ‘l szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      ElÅ‘adó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.      A 2017-rÅ‘l szóló éves beszámoló elfogadása.

 

5.      Döntés osztalékfizetésrÅ‘l.

     

6.      Szóbeli elÅ‘terjesztés a  2018. évi üzleti tervre vonatkozóan

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök – igazgató

 

7.      Egyebek

 

 A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselÅ‘ útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezetÅ‘ elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

 Szentistván, 2018. április 26.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                        

                Koncz György sk

                                                                                          igazgatóság elnöke

2018-04-26Közgyűlési meghívó 2018. március 20.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni MezÅ‘gazdasági Zártkörűen MűködÅ‘ Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa György utca 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következÅ‘ közgyűlését

2018. március 20-án  délelÅ‘tt  9 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                 Önkormányzati Étterem 
                                       (3418 Szentistván, Széchenyi u. 8.)

Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a 14/2017. (10.20.) sz. közgyűlési határozat szerinti saját részvény megszerzésérÅ‘l

            ElÅ‘adó: Koncz György elnök-igazgató

2. Döntés az alaptÅ‘ke leszállításáról

            ElÅ‘adó: Koncz György elnök-igazgató

Az alaptÅ‘ke-leszállítás mértéke:                                                                  

                    4.477 db "A " törzsrészvény (névértéke: 44.770 e Ft)

                  10.718 db "B" osztalékelsÅ‘bbségi részvény (névértéke: 107.180 e Ft)

Összesen:  15.195 db részvény, melyek névértéke 151.950 e Ft. A jegyzett tÅ‘kéhez viszonyítva 46,76 %.

Az alaptÅ‘ke-leszállítás oka: tÅ‘kekivonás saját részvények bevonásával

Az alaptÅ‘ke-leszállítás végrehajtásának módja:

saját részvények bevonása a részvények darabszámának csökkentésével

3. Alapszabály tÅ‘keleszállítás miatti módosítása

            ElÅ‘adó: Koncz György elnök-igazgató

4. Döntéshozatal saját részvény megszerzésérÅ‘l

            ElÅ‘adó: Koncz György elnök-igazgató

 

A közgyűlésen csak az vehet részt, aki a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesnek számít, illetve ezen részvényeseket meghatalmazással képviselÅ‘k, valamint akit a közgyűlésre az igazgatóság külön meghívott illetve a törvényességi felügyeletet ellátó szerv.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselÅ‘ útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.
 

Minden egyes 10.000.- Ft névértékű törzsrészvényhez 1 szavazat jár, minden 10.000.- Ft névértékű szavazatelsÅ‘bbségi részvényhez 10 szavazat kapcsolódik, az osztalékelsÅ‘bbségi részvényhez szavazati jog nem kapcsolódik, a közgyűlésen való részvételre jogosítja fel tulajdonosát.     
 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselÅ‘ szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, Å‘t az adott határozathozatalnál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

 

A közgyűlés határozatlanképtelensége esetén a társaság a megismételt közgyűlést 2018. március 26-án 9 órakor az eredeti helyszínen (Szentistván, Önkormányzati Étterem – 3418 Szentistván, Széchenyi u. 8.) az eredeti napirenddel hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplÅ‘ ügyekben a jelenlévÅ‘k által képviselt szavazati jog mértékétÅ‘l függetlenül határozatképes.

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szentistván, 2018. március 05.

 

Tisztelettel:

 

Koncz György sk

igazgatóság elnöke

2018-03-05Hirdetmény - Részvénycsere

HIRDETMÉNY

 

A Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; adószám: 11899536-2-05; cégjegyzékszám: 05-10-000342) értesíti a részvényeseket, hogy a 16/2017. (10.20.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelÅ‘en részvénycserét hajt végre.

 

A részvénycsere            helye: Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

                                      kezdÅ‘ idÅ‘pontja: 2018. szeptember 1.

                                      záró idÅ‘pontja: 2018. november 30.

                                      ügyfélfogadás munkanapokon 8-15 óráig

 

Amennyiben a kicserélendÅ‘ részvényeket illetve az ezeket helyettesítÅ‘ letéti igazolásokat a hirdetményben megjelölt idÅ‘tartamon belül a részvényes nem adja át az igazgatóságnak, úgy azokat a részvényeket az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseinek megfelelÅ‘en az igazgatóság érvénytelenné nyilvánítja.

 

Szentistván, 2018. január 18.

 

 

 

 

                                                                                                       Koncz György

                                                                                                       elnök-igazgató

2018-01-19Közgyűlési meghívó 2017. október 20.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni MezÅ‘gazdasági Zártkörűen MűködÅ‘ Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa György utca 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következÅ‘ közgyűlését

2017. október 20-án  délelÅ‘tt  9 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                            Önkormányzati Étterem 
                                                           (3418 Szentistván, Széchenyi u. 8.)

Napirendi pontok:

1.      FelügyelÅ‘ bizottsági tag választása

2.      Döntéshozatal saját részvény megszerzésérÅ‘l
ElÅ‘adó: Koncz György elnök-igazgató

                                                                 SZÜNET

3.      Alapszabály módosítás   (új FB tag, Ptk. miatti pontosítások, elÅ‘vásárlási jog biztosítása)
ElÅ‘adó: Koncz György elnök-igazgató
 

A közgyűlésen csak az vehet részt, aki a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesnek számít, illetve ezen részvényeseket meghatalmazással képviselÅ‘k, valamint akit a közgyűlésre az igazgatóság külön meghívott illetve a törvényességi felügyeletet ellátó szerv.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselÅ‘ útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.
 

Minden egyes 10.000.- Ft névértékű törzsrészvényhez 1 szavazat jár, minden 10.000.- Ft névértékű szavazatelsÅ‘bbségi részvényhez 10 szavazat kapcsolódik, az osztalékelsÅ‘bbségi részvényhez szavazati jog nem kapcsolódik, a közgyűlésen való részvételre jogosítja fel tulajdonosát.     
 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselÅ‘ szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, Å‘t az adott határozathozatalnál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

 

A közgyűlés határozatlanképtelensége esetén a társaság a megismételt közgyűlést 2017. október 24-én 10.00 órakor az eredeti helyszínen (Szentistván, Önkormányzati Étterem – 3418 Szentistván, Széchenyi u. 8.) az eredeti napirenddel hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplÅ‘ ügyekben a jelenlévÅ‘k által képviselt szavazati jog mértékétÅ‘l függetlenül határozatképes.

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

 

Szentistván, 2017. október 04.

 

Tisztelettel:

 

Koncz György sk

igazgatóság elnöke

2017-10-04Közgyűlési meghívó 2017

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelt Részvényes!

 

A Részvénytársaságunk soron következÅ‘ rendes évi közgyűlését

 

2017. április 28-án  délelÅ‘tt  10 óra-kor tartja,

 

melyre tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés helye:                            Szentistván, MűvelÅ‘dési Ház          


Napirendi pontok:

1.      Az igazgatóság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2016. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.      A FelügyelÅ‘ Bizottság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2016. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: Tóth Márton FB elnök

 

3.      A 2016-ról szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      ElÅ‘adó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.      A 2016-ról szóló éves beszámoló elfogadása.

 

5.      Döntés osztalékfizetésrÅ‘l.

     

6.      Szóbeli elÅ‘terjesztés a  2017. évi üzleti tervre vonatkozóan

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök – igazgató

 

7.      Egyebek

 

     

 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselÅ‘ útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezetÅ‘ elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

 

Szentistván, 2017. április 12.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                        

                                 Koncz György sk

                                                                                                                              igazgatóság elnöke

2017-04-13Közgyűlési meghívó 2016

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!


A Részvénytársaságunk soron következÅ‘ rendes évi közgyűlését

 

2016. április 29-én  délelÅ‘tt  10 óra-kor tartja,


melyre tisztelettel meghívjuk.


A közgyűlés helye:                            Szentistván, MűvelÅ‘dési Ház          
Napirendi pontok:

1.      Az igazgatóság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2015. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök - igazgató


2.      A FelügyelÅ‘ Bizottság szóbeli elÅ‘terjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2015. évi gazdálkodásáról, annak eredményérÅ‘l, a vagyoni- és pénzügyi helyzetrÅ‘l, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      ElÅ‘adó: Tóth Márton FB elnök


3.      A 2015-rÅ‘l szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      ElÅ‘adó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló


4.      A 2015-rÅ‘l szóló éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

     

5.      Szóbeli elÅ‘terjesztés a  2016. évi üzleti tervre vonatkozóan

      ElÅ‘adó: Koncz György elnök - igazgató


6.      Az Igazgatóság és FelügyelÅ‘ bizottság tagjainak megválasztása

               ElÅ‘adó: közgyűlés elnöke


7.      Könyvvizsgáló választás

               ElÅ‘adó: Koncz György elnök – igazgató


8.      A 6. és 7. napirendi pontok szerinti alapszabály módosítás

               ElÅ‘adó: Koncz György elnök - igazgató


        9.      Egyebek

     

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselÅ‘ útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezetÅ‘ elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.


Szentistván, 2016. április 14.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                                                                 Koncz György sk.

                                                                                                                               igazgatóság elnöke

2016-04-14Üdvözlet

Kedves Látogató!

Üdvözöljük - egyelÅ‘re kialakítás alatt lévÅ‘ - honlapunkon. Az oldal végleges tartalma jelenleg is feltöltés és végsÅ‘ korrekció alatt áll. Az esetleges hiányosságokért, netán hibákért elnézését kérjük, igyekszünk azokat mihamarabb pótolni, javítani. Az elérhetÅ‘ségeink végleges megjelenítéséig a "letöltések" menüpontban található összesítÅ‘ táblázatot használhatja. Jó böngészés kívánunk, s kérjük, nézzen be hozzánk késÅ‘bb is!

honlap - szemgzrt

2010-09-20