• pic1
  • pic2
  • pic3

Híreink

Hirdetmény - Részvénycsere

 

HIRDETMÉNY

 

A Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; adószám: 11899536-2-05; cégjegyzékszám: 05-10-000342) értesíti a részvényeseket, hogy a 16/2017. (10.20.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelően részvénycserét hajt végre.

 

A részvénycsere            helye: Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

                                      kezdő időpontja: 2020. július 13.

                                      záró időpontja: 2020. augusztus 14.

                                      ügyfélfogadás munkanapokon 8-12 óráig

 

Amennyiben a kicserélendő részvényeket illetve az ezeket helyettesítő letéti igazolásokat a hirdetményben megjelölt időtartamon belül a részvényes nem adja át az igazgatóságnak, úgy azokat a részvényeket az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az igazgatóság érvénytelenné nyilvánítja.

 

Szentistván, 2020. július 3.

 

 

 

 

                                                                                                       Koncz György

                                                                                                       elnök-igazgató

2020-07-03Közgyűlési meghívó 2020. július 3.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

 

A Részvénytársaságunk soron következő rendes évi közgyűlését

 

2020. július 3-án  délelőtt  10 órakor tartja,

 

melyre tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés helye:                Szentistváni Mg. Zrt. központi iroda tanácskozó terem          


Napirendi pontok:

1.   Az igazgatóság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2019. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.   A Felügyelő Bizottság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2019. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Dr. Kaáli Sándor FB elnök

 

3.   A 2019-ről szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      Előadó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.   A 2019-ről szóló éves beszámoló elfogadása.

 

5.   Döntés osztalékfizetésről.

     

6.   Szóbeli előterjesztés a  2020. évi üzleti tervre vonatkozóan

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

7.   Részvénycserével kapcsolatos döntések meghozatala

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

8.   Egyebek

 

 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

Szentistván, 2020. június 17.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                        

                Koncz György sk.

                                                                                                  igazgatóság elnöke

2020-06-17Közgyűlési meghívó 2020. március 12.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következő közgyűlését

2020. március 12-én  délelőtt  9 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                         Szentistváni Mg. Zrt. tanácskozó terme 
                                                           (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

Napirendi pontok:

1.      Részvénycserével kapcsolatos döntések meghozatala                                              Előadó: Koncz György elnök-igazgató
 

2.      Döntéshozatal saját részvény megszerzéséről
Előadó: Koncz György elnök-igazgató

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

Szentistván, 2020. február 25.

 

Tisztelettel:

                                                    Koncz György sk.

                                                    igazgatóság elnöke

2020-02-25Közgyűlési meghívó 2019

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Részvényes!

 

A Részvénytársaságunk soron következő rendes évi közgyűlését

 

2019. május 15-én  délelőtt  10 órakor tartja,

 

melyre tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés helye:                Szentistváni Mg. Zrt. központi iroda tanácskozó terem          


Napirendi pontok:

1.   Az igazgatóság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2018. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.      A Felügyelő Bizottság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2018. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Dr. Kaáli Sándor FB elnök

 

3.    A 2018-ról szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      Előadó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.      A 2018-ról szóló éves beszámoló elfogadása.

 

5.      Döntés osztalékfizetésről.

     

6.      Szóbeli előterjesztés a  2019. évi üzleti tervre vonatkozóan

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

7.      Tájékoztatás saját részvény megszerzéséről

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

8.      Egyebek 
 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

Szentistván, 2019. április 29.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                        

                Koncz György sk.

                                                                                                  igazgatóság elnöke

2019-04-292018-10-22Közgyűlési meghívó 2018

MEGHÍVÓ

  Tisztelt Részvényes!

 A Részvénytársaságunk soron következő rendes évi közgyűlését

 

2018. május 11-én  délelőtt  10 óra-kor tartja,

 

melyre tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés helye:                            Szentistván, Önkormányzati Étterem          


Napirendi pontok:

1.   Az igazgatóság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.      A Felügyelő Bizottság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Dr. Kaáli Sándor FB elnök

 

3.    A 2017-ről szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      Előadó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.      A 2017-ről szóló éves beszámoló elfogadása.

 

5.      Döntés osztalékfizetésről.

     

6.      Szóbeli előterjesztés a  2018. évi üzleti tervre vonatkozóan

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

7.      Egyebek

 

 A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

 Szentistván, 2018. április 26.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                        

                Koncz György sk

                                                                                          igazgatóság elnöke

2018-04-26Közgyűlési meghívó 2018. március 20.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa György utca 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következő közgyűlését

2018. március 20-án  délelőtt  9 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                 Önkormányzati Étterem 
                                       (3418 Szentistván, Széchenyi u. 8.)

Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a 14/2017. (10.20.) sz. közgyűlési határozat szerinti saját részvény megszerzéséről

            Előadó: Koncz György elnök-igazgató

2. Döntés az alaptőke leszállításáról

            Előadó: Koncz György elnök-igazgató

Az alaptőke-leszállítás mértéke:                                                                  

                    4.477 db "A " törzsrészvény (névértéke: 44.770 e Ft)

                  10.718 db "B" osztalékelsőbbségi részvény (névértéke: 107.180 e Ft)

Összesen:  15.195 db részvény, melyek névértéke 151.950 e Ft. A jegyzett tőkéhez viszonyítva 46,76 %.

Az alaptőke-leszállítás oka: tőkekivonás saját részvények bevonásával

Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja:

saját részvények bevonása a részvények darabszámának csökkentésével

3. Alapszabály tőkeleszállítás miatti módosítása

            Előadó: Koncz György elnök-igazgató

4. Döntéshozatal saját részvény megszerzéséről

            Előadó: Koncz György elnök-igazgató

 

A közgyűlésen csak az vehet részt, aki a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesnek számít, illetve ezen részvényeseket meghatalmazással képviselők, valamint akit a közgyűlésre az igazgatóság külön meghívott illetve a törvényességi felügyeletet ellátó szerv.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.
 

Minden egyes 10.000.- Ft névértékű törzsrészvényhez 1 szavazat jár, minden 10.000.- Ft névértékű szavazatelsőbbségi részvényhez 10 szavazat kapcsolódik, az osztalékelsőbbségi részvényhez szavazati jog nem kapcsolódik, a közgyűlésen való részvételre jogosítja fel tulajdonosát.     
 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozathozatalnál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

 

A közgyűlés határozatlanképtelensége esetén a társaság a megismételt közgyűlést 2018. március 26-án 9 órakor az eredeti helyszínen (Szentistván, Önkormányzati Étterem – 3418 Szentistván, Széchenyi u. 8.) az eredeti napirenddel hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szentistván, 2018. március 05.

 

Tisztelettel:

 

Koncz György sk

igazgatóság elnöke

2018-03-05Hirdetmény - Részvénycsere

HIRDETMÉNY

 

A Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; adószám: 11899536-2-05; cégjegyzékszám: 05-10-000342) értesíti a részvényeseket, hogy a 16/2017. (10.20.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelően részvénycserét hajt végre.

 

A részvénycsere            helye: Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

                                      kezdő időpontja: 2018. szeptember 1.

                                      záró időpontja: 2018. november 30.

                                      ügyfélfogadás munkanapokon 8-15 óráig

 

Amennyiben a kicserélendő részvényeket illetve az ezeket helyettesítő letéti igazolásokat a hirdetményben megjelölt időtartamon belül a részvényes nem adja át az igazgatóságnak, úgy azokat a részvényeket az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az igazgatóság érvénytelenné nyilvánítja.

 

Szentistván, 2018. január 18.

 

 

 

 

                                                                                                       Koncz György

                                                                                                       elnök-igazgató

2018-01-19Közgyűlési meghívó 2017. október 20.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa György utca 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következő közgyűlését

2017. október 20-án  délelőtt  9 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                            Önkormányzati Étterem 
                                                           (3418 Szentistván, Széchenyi u. 8.)

Napirendi pontok:

1.      Felügyelő bizottsági tag választása

2.      Döntéshozatal saját részvény megszerzéséről
Előadó: Koncz György elnök-igazgató

                                                                 SZÜNET

3.      Alapszabály módosítás   (új FB tag, Ptk. miatti pontosítások, elővásárlási jog biztosítása)
Előadó: Koncz György elnök-igazgató
 

A közgyűlésen csak az vehet részt, aki a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesnek számít, illetve ezen részvényeseket meghatalmazással képviselők, valamint akit a közgyűlésre az igazgatóság külön meghívott illetve a törvényességi felügyeletet ellátó szerv.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.
 

Minden egyes 10.000.- Ft névértékű törzsrészvényhez 1 szavazat jár, minden 10.000.- Ft névértékű szavazatelsőbbségi részvényhez 10 szavazat kapcsolódik, az osztalékelsőbbségi részvényhez szavazati jog nem kapcsolódik, a közgyűlésen való részvételre jogosítja fel tulajdonosát.     
 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozathozatalnál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

 

A közgyűlés határozatlanképtelensége esetén a társaság a megismételt közgyűlést 2017. október 24-én 10.00 órakor az eredeti helyszínen (Szentistván, Önkormányzati Étterem – 3418 Szentistván, Széchenyi u. 8.) az eredeti napirenddel hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

 

Szentistván, 2017. október 04.

 

Tisztelettel:

 

Koncz György sk

igazgatóság elnöke

2017-10-04Közgyűlési meghívó 2017

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelt Részvényes!

 

A Részvénytársaságunk soron következő rendes évi közgyűlését

 

2017. április 28-án  délelőtt  10 óra-kor tartja,

 

melyre tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés helye:                            Szentistván, Művelődési Ház          


Napirendi pontok:

1.      Az igazgatóság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2016. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.      A Felügyelő Bizottság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2016. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Tóth Márton FB elnök

 

3.      A 2016-ról szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      Előadó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.      A 2016-ról szóló éves beszámoló elfogadása.

 

5.      Döntés osztalékfizetésről.

     

6.      Szóbeli előterjesztés a  2017. évi üzleti tervre vonatkozóan

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

7.      Egyebek

 

     

 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

 

Szentistván, 2017. április 12.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                        

                                 Koncz György sk

                                                                                                                              igazgatóság elnöke

2017-04-13Közgyűlési meghívó 2016

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!


A Részvénytársaságunk soron következő rendes évi közgyűlését

 

2016. április 29-én  délelőtt  10 óra-kor tartja,


melyre tisztelettel meghívjuk.


A közgyűlés helye:                            Szentistván, Művelődési Ház          
Napirendi pontok:

1.      Az igazgatóság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2015. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató


2.      A Felügyelő Bizottság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2015. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Tóth Márton FB elnök


3.      A 2015-ről szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      Előadó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló


4.      A 2015-ről szóló éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

     

5.      Szóbeli előterjesztés a  2016. évi üzleti tervre vonatkozóan

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató


6.      Az Igazgatóság és Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása

               Előadó: közgyűlés elnöke


7.      Könyvvizsgáló választás

               Előadó: Koncz György elnök – igazgató


8.      A 6. és 7. napirendi pontok szerinti alapszabály módosítás

               Előadó: Koncz György elnök - igazgató


        9.      Egyebek

     

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.


Szentistván, 2016. április 14.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                                                                 Koncz György sk.

                                                                                                                               igazgatóság elnöke

2016-04-14Üdvözlet

Kedves Látogató!

Üdvözöljük - egyelőre kialakítás alatt lévő - honlapunkon. Az oldal végleges tartalma jelenleg is feltöltés és végső korrekció alatt áll. Az esetleges hiányosságokért, netán hibákért elnézését kérjük, igyekszünk azokat mihamarabb pótolni, javítani. Az elérhetőségeink végleges megjelenítéséig a "letöltések" menüpontban található összesítő táblázatot használhatja. Jó böngészés kívánunk, s kérjük, nézzen be hozzánk később is!

honlap - szemgzrt

2010-09-20