• pic1
  • pic2
  • pic3

Híreink

Közgyűlési meghívó 2022. március 25.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következő közgyűlését

2022. március 25-én  délelőtt  10 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                         Szentistváni Mg. Zrt. tanácskozó terme 
                                                           (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

Napirendi pontok:

 

1.   Az igazgatóság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.  A Felügyelő Bizottság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Szőcs Imre FB elnök

 

3.   A 2021. évi éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      Előadó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.   A 2021. évi éves beszámoló elfogadása

 

5.   Döntés osztalékfizetésről

 

6.  Egyebek

 

 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

Szentistván, 2022. március 10.

                                                          

 

                                                                                      Tisztelettel:

 

 

                Koncz György sk.

                                                                                                  igazgatóság elnöke

2022-03-11Közgyűlési meghívó 2021. augusztus 26.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következő közgyűlését

2021. augusztus 26-án  délelőtt  10 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                         Szentistváni Mg. Zrt. tanácskozó terme 
                                                           (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

Napirendi pontok:

 

1.   Az igazgatóság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2020. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.  A Felügyelő Bizottság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2020. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Dr. Kaáli Sándor FB elnök

 

3.   A 2020. évi éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      Előadó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.   A 2020. évi éves beszámoló elfogadása

 

5.   Döntés osztalékfizetésről

     

6.   Tájékoztatás a 8/2020. (03.12.) sz. közgyűlési határozat szerinti saját részvény megszerzéséről

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató

 

7.   Döntés  az alaptőke leszállításáról

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

Az alaptőke-leszállítás mértéke:                                                                  

                    1.310 db "A " törzsrészvény (névértéke: 13.100 e Ft)

                    1.090 db "B" osztalékelsőbbségi részvény (névértéke: 10.900 e Ft)

Összesen:  2.400 db részvény, melyek névértéke 24.000 e Ft. A jegyzett tőkéhez viszonyítva 13,87 %.

Az alaptőke-leszállítás oka: tőkekivonás saját részvények bevonásával

Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja:

saját részvények bevonása a részvények darabszámának csökkentésével

8.   Döntéshozatal saját részvények megszerzéséről

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

9.   Tisztségviselő-választás

      Előadó: közgyűlés levezető elnöke

 

10.  Alapszabály módosítása

       Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

11.  Egyebek

 

 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

Szentistván, 2021. augusztus 9.

                                                          

 

                                                                                      Tisztelettel:

 

 

                Koncz György sk.

                                                                                                  igazgatóság elnöke

2021-08-10Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény

 

 

 

A Szentistváni Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa Gy. út 5-7.) 2021.02.10-én a részvénytársaság székhelyén 10:00 órai kezdettel nyilvánosan meghirdetett zártkörű árverést tart.

 

Árverésre kerül:

Szentistváni Mg. Zrt. törzsrészvénye                              212 db    2.120.000 - Ft össznévértéken

Szentistváni Mg. Zrt. osztalékelsőbbségi részvénye       565 db    5.650.000 - Ft össznévértéken  

Minden részvény darabonként 10.000.- Ft névértékű.

 

Kikiáltási ár a részvények névértékének 100 %-a.

Minimum ár: részvényenként a névérték 100 %-a.

Licitlépcső: a névérték 5 %-a.

Árverési biztosíték: a megvásárolni kívánt részvények össznévértékének 10 %-a, melyet 2021. február 5-én 8-16 óráig, a Szentistváni Mg. Zrt. pénztárába kell befizetni.

A biztosíték eredményes licit esetén a vételárba beszámít. A vesztes licitáló részére a biztosíték visszafizetésre kerül. Amennyiben a biztosítékot elhelyező személyesen vagy meghatalmazott útján legalább a minimum árra ajánlatot nem tesz, úgy biztosítéka nem kerül visszafizetésre.

Árverési biztosítékot csak az a személy helyezhet el, illetve szerezhet árverés útján a részvényekre tulajdonjogot, aki a Szentistváni Mg. Zrt. alapszabálya szerint részvényszerzésre jogosult, a zártkörűség biztosítása érdekében. Az árverési szabályzatot a licitálni kívánó személy a befizetés előtt köteles megismerni, és annak elfogadását aláírásával tanúsítani. A szabályzat a befizetés helyén megismerhető.

Bővebb információ munkanapokon, munkaidőben a Szentistváni Mg. Zrt. központjában személyesen a részvénytársaság vezetőitől kérhető.

Az árverésre az árverési szabályzat szerint közjegyző jelenlétében kerül sor. Az árverés vezetője gondoskodik az árverés szabályzat szerinti levezetéséről és bármely zavaró körülmény esetén az árverést felfüggesztheti, vagy érvénytelenné nyilváníthatja.

Amennyiben biztosíték nem kerül befizetésre, az árverés elmarad.

A biztosíték befizetésekor és az árverés alatt mindenki köteles betartani a Szentistváni Mg. Zrt. járványvédelmi szabályait!

 

 

 

Szentistván, 2021.01.19. nap

 

 

 

 

                                                                                                          IGAZGATÓSÁG


 

2021-01-19Részvények Érvénytelenítése

Részvény érvénytelenítése

 

A Szentistváni Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cjsz: 05 10 000342; székhely: 3418 Szentistván, Dózsa György u. 5-7.) közgyűlése 16/2017. (10.20.) számú határozatával elrendelt részvénycserével kapcsolatban az igazgatóság az alapszabályban meghatározott módon, továbbá 2020.07.07-én küldött levélben felhívta a részvényeseket, hogy 2020. augusztus 14-ig nyújtsák be az igazgatósághoz a kicserélésre kerülő részvényeiket. A felhívásban megjelölt időtartamon belül nem kerültek benyújtásra az alábbiakban felsorolt részvények, amelyeket az igazgatóság a 2021. január 11-én hozott 2/2021. (01.11.) számú határozatával érvénytelennek nyilvánított. Az érvénytelenné nyilvánított részvényekkel részvényesi jogok a 2/2021. (01.11.) számú határozat keltétől kezdve nem gyakorolhatók.

 

Az érvénytelenné nyilvánított részvények adatai az alábbiak:

Érvénytelenített részvények sorszáma Részvényfajta, sorozat Címlet (Ft) Mennyiség (db) Össz-névérték (Ft)
kezdő  záró 
1910 1910 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
1911 1911 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2753 2753 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2754 2754 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2762 2762 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2763 2763 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2764 2764 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2765 2765 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2767 2767 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2769 2769 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2772 2772 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2775 2775 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
2776 2808 törzsrészvény "A" 10 000 33 330 000
7009 7009 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
7014 7014 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
7015 7015 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
7016 7016 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
7199 7245 törzsrészvény "A" 10 000 47 470 000
7457 7457 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
7460 7460 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
7473 7473 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9870 9870 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9872 9872 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9874 9874 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9877 9877 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9879 9879 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9880 9880 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9889 9889 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9893 9893 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9903 9903 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9904 9904 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9906 9906 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9914 9914 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9915 9915 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9916 9916 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9917 9917 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9923 9923 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9926 9926 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9927 9927 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9929 9929 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9936 9936 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9939 9939 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
9940 9940 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
12693 12699 törzsrészvény "A" 10 000 7 70 000
15513 15513 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15515 15515 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15524 15524 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15526 15526 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15531 15531 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15536 15536 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15543 15543 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15545 15545 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15548 15548 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15552 15552 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15571 15571 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15572 15572 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15574 15574 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15586 15586 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15590 15590 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15595 15595 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15596 15596 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15601 15601 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15604 15604 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15605 15605 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15606 15606 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15607 15607 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15613 15613 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15620 15620 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15621 15621 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15623 15623 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15631 15631 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15646 15646 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15647 15647 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15658 15658 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15663 15663 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15671 15671 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15674 15674 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15676 15676 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15678 15678 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15683 15683 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15684 15684 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15690 15690 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15693 15693 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15695 15695 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15700 15700 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15703 15703 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15707 15707 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15717 15717 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15729 15729 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15869 15869 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15871 15871 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15881 15881 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15884 15884 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15913 15913 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15961 15961 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15965 15965 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
15980 15980 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16000 16000 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16003 16003 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16012 16012 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16014 16014 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16032 16032 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16043 16043 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16044 16044 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16050 16050 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16065 16065 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16117 16117 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16121 16121 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16122 16122 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16123 16123 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16125 16125 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16141 16141 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16155 16155 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16168 16168 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16172 16172 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16175 16175 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16177 16177 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16180 16180 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16188 16188 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16218 16218 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16220 16220 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16221 16221 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16235 16235 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16253 16253 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16259 16259 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16263 16263 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16278 16278 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
16282 16282 törzsrészvény "A" 10 000 1 10 000
604 619 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 16 160 000
815 816 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
1008 1030 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 23 230 000
1031 1053 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 23 230 000
1263 1289 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 27 270 000
1290 1317 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 28 280 000
1881 1884 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 4 40 000
1904 1904 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
2074 2074 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
2080 2081 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
2884 2890 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 7 70 000
3223 3223 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
3410 3418 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 9 90 000
3432 3432 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
3433 3462 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 30 300 000
3550 3563 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 14 140 000
3673 3686 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 14 140 000
3687 3691 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 5 50 000
3810 3813 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 4 40 000
3851 3877 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 27 270 000
4053 4054 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
4067 4098 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 32 320 000
4099 4130 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 32 320 000
4961 4968 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 8 80 000
5045 5054 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 10 100 000
5055 5059 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 5 50 000
5884 5884 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
6175 6184 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 10 100 000
6185 6191 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 7 70 000
6410 6411 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
6649 6683 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 35 350 000
6835 6835 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
6870 6874 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 5 50 000
6877 6878 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
6914 6930 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 17 170 000
6931 6931 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
6997 6998 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
7391 7392 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
7952 7953 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
7954 7970 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 17 170 000
8494 8495 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
8496 8496 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
8537 8543 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 7 70 000
8560 8561 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 2 20 000
8904 8907 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 4 40 000
9094 9115 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 22 220 000
9116 9119 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 4 40 000
9350 9350 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
9598 9611 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 14 140 000
9735 9739 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 5 50 000
9753 9764 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 12 120 000
9765 9771 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 7 70 000
9875 9889 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 15 150 000
10074 10087 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 14 140 000
10499 10503 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 5 50 000
10805 10805 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
10818 10818 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 1 10 000
13235 13250 osztalékelsőbbségi részvény "B" 10 000 16 160 000

2021-01-19Hirdetmény - Részvénycsere

 

HIRDETMÉNY

 

A Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; adószám: 11899536-2-05; cégjegyzékszám: 05-10-000342) értesíti a részvényeseket, hogy a 16/2017. (10.20.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelően részvénycserét hajt végre.

 

A részvénycsere            helye: Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

                                      kezdő időpontja: 2020. július 13.

                                      záró időpontja: 2020. augusztus 14.

                                      ügyfélfogadás munkanapokon 8-12 óráig

 

Amennyiben a kicserélendő részvényeket illetve az ezeket helyettesítő letéti igazolásokat a hirdetményben megjelölt időtartamon belül a részvényes nem adja át az igazgatóságnak, úgy azokat a részvényeket az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az igazgatóság érvénytelenné nyilvánítja.

 

Szentistván, 2020. július 3.

 

 

 

 

                                                                                                       Koncz György

                                                                                                       elnök-igazgató

2020-07-03Közgyűlési meghívó 2020. július 3.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

 

A Részvénytársaságunk soron következő rendes évi közgyűlését

 

2020. július 3-án  délelőtt  10 órakor tartja,

 

melyre tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés helye:                Szentistváni Mg. Zrt. központi iroda tanácskozó terem          


Napirendi pontok:

1.   Az igazgatóság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2019. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.   A Felügyelő Bizottság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2019. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Dr. Kaáli Sándor FB elnök

 

3.   A 2019-ről szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      Előadó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.   A 2019-ről szóló éves beszámoló elfogadása.

 

5.   Döntés osztalékfizetésről.

     

6.   Szóbeli előterjesztés a  2020. évi üzleti tervre vonatkozóan

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

7.   Részvénycserével kapcsolatos döntések meghozatala

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

8.   Egyebek

 

 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

Szentistván, 2020. június 17.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                        

                Koncz György sk.

                                                                                                  igazgatóság elnöke

2020-06-17Közgyűlési meghívó 2020. március 12.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következő közgyűlését

2020. március 12-én  délelőtt  9 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                         Szentistváni Mg. Zrt. tanácskozó terme 
                                                           (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

Napirendi pontok:

1.      Részvénycserével kapcsolatos döntések meghozatala                                              Előadó: Koncz György elnök-igazgató
 

2.      Döntéshozatal saját részvény megszerzéséről
Előadó: Koncz György elnök-igazgató

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

Szentistván, 2020. február 25.

 

Tisztelettel:

                                                    Koncz György sk.

                                                    igazgatóság elnöke

2020-02-25Közgyűlési meghívó 2019

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Részvényes!

 

A Részvénytársaságunk soron következő rendes évi közgyűlését

 

2019. május 15-én  délelőtt  10 órakor tartja,

 

melyre tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés helye:                Szentistváni Mg. Zrt. központi iroda tanácskozó terem          


Napirendi pontok:

1.   Az igazgatóság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2018. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.      A Felügyelő Bizottság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2018. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Dr. Kaáli Sándor FB elnök

 

3.    A 2018-ról szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      Előadó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.      A 2018-ról szóló éves beszámoló elfogadása.

 

5.      Döntés osztalékfizetésről.

     

6.      Szóbeli előterjesztés a  2019. évi üzleti tervre vonatkozóan

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

7.      Tájékoztatás saját részvény megszerzéséről

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

8.      Egyebek 
 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

Szentistván, 2019. április 29.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                        

                Koncz György sk.

                                                                                                  igazgatóság elnöke

2019-04-292018-10-22Közgyűlési meghívó 2018

MEGHÍVÓ

  Tisztelt Részvényes!

 A Részvénytársaságunk soron következő rendes évi közgyűlését

 

2018. május 11-én  délelőtt  10 óra-kor tartja,

 

melyre tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés helye:                            Szentistván, Önkormányzati Étterem          


Napirendi pontok:

1.   Az igazgatóság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.      A Felügyelő Bizottság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Dr. Kaáli Sándor FB elnök

 

3.    A 2017-ről szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      Előadó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.      A 2017-ről szóló éves beszámoló elfogadása.

 

5.      Döntés osztalékfizetésről.

     

6.      Szóbeli előterjesztés a  2018. évi üzleti tervre vonatkozóan

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

7.      Egyebek

 

 A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

 Szentistván, 2018. április 26.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                        

                Koncz György sk

                                                                                          igazgatóság elnöke

2018-04-26Közgyűlési meghívó 2018. március 20.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa György utca 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következő közgyűlését

2018. március 20-án  délelőtt  9 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                 Önkormányzati Étterem 
                                       (3418 Szentistván, Széchenyi u. 8.)

Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a 14/2017. (10.20.) sz. közgyűlési határozat szerinti saját részvény megszerzéséről

            Előadó: Koncz György elnök-igazgató

2. Döntés az alaptőke leszállításáról

            Előadó: Koncz György elnök-igazgató

Az alaptőke-leszállítás mértéke:                                                                  

                    4.477 db "A " törzsrészvény (névértéke: 44.770 e Ft)

                  10.718 db "B" osztalékelsőbbségi részvény (névértéke: 107.180 e Ft)

Összesen:  15.195 db részvény, melyek névértéke 151.950 e Ft. A jegyzett tőkéhez viszonyítva 46,76 %.

Az alaptőke-leszállítás oka: tőkekivonás saját részvények bevonásával

Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja:

saját részvények bevonása a részvények darabszámának csökkentésével

3. Alapszabály tőkeleszállítás miatti módosítása

            Előadó: Koncz György elnök-igazgató

4. Döntéshozatal saját részvény megszerzéséről

            Előadó: Koncz György elnök-igazgató

 

A közgyűlésen csak az vehet részt, aki a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesnek számít, illetve ezen részvényeseket meghatalmazással képviselők, valamint akit a közgyűlésre az igazgatóság külön meghívott illetve a törvényességi felügyeletet ellátó szerv.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.
 

Minden egyes 10.000.- Ft névértékű törzsrészvényhez 1 szavazat jár, minden 10.000.- Ft névértékű szavazatelsőbbségi részvényhez 10 szavazat kapcsolódik, az osztalékelsőbbségi részvényhez szavazati jog nem kapcsolódik, a közgyűlésen való részvételre jogosítja fel tulajdonosát.     
 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozathozatalnál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

 

A közgyűlés határozatlanképtelensége esetén a társaság a megismételt közgyűlést 2018. március 26-án 9 órakor az eredeti helyszínen (Szentistván, Önkormányzati Étterem – 3418 Szentistván, Széchenyi u. 8.) az eredeti napirenddel hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szentistván, 2018. március 05.

 

Tisztelettel:

 

Koncz György sk

igazgatóság elnöke

2018-03-05Hirdetmény - Részvénycsere

HIRDETMÉNY

 

A Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.; adószám: 11899536-2-05; cégjegyzékszám: 05-10-000342) értesíti a részvényeseket, hogy a 16/2017. (10.20.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelően részvénycserét hajt végre.

 

A részvénycsere            helye: Szentistváni Mg. Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa Gy. u. 5-7.)

                                      kezdő időpontja: 2018. szeptember 1.

                                      záró időpontja: 2018. november 30.

                                      ügyfélfogadás munkanapokon 8-15 óráig

 

Amennyiben a kicserélendő részvényeket illetve az ezeket helyettesítő letéti igazolásokat a hirdetményben megjelölt időtartamon belül a részvényes nem adja át az igazgatóságnak, úgy azokat a részvényeket az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az igazgatóság érvénytelenné nyilvánítja.

 

Szentistván, 2018. január 18.

 

 

 

 

                                                                                                       Koncz György

                                                                                                       elnök-igazgató

2018-01-19Közgyűlési meghívó 2017. október 20.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Szentistváni Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3418 Szentistván, Dózsa György utca 5-7.; Cg. 05-10-000342) soron következő közgyűlését

2017. október 20-án  délelőtt  9 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:                            Önkormányzati Étterem 
                                                           (3418 Szentistván, Széchenyi u. 8.)

Napirendi pontok:

1.      Felügyelő bizottsági tag választása

2.      Döntéshozatal saját részvény megszerzéséről
Előadó: Koncz György elnök-igazgató

                                                                 SZÜNET

3.      Alapszabály módosítás   (új FB tag, Ptk. miatti pontosítások, elővásárlási jog biztosítása)
Előadó: Koncz György elnök-igazgató
 

A közgyűlésen csak az vehet részt, aki a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesnek számít, illetve ezen részvényeseket meghatalmazással képviselők, valamint akit a közgyűlésre az igazgatóság külön meghívott illetve a törvényességi felügyeletet ellátó szerv.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.
 

Minden egyes 10.000.- Ft névértékű törzsrészvényhez 1 szavazat jár, minden 10.000.- Ft névértékű szavazatelsőbbségi részvényhez 10 szavazat kapcsolódik, az osztalékelsőbbségi részvényhez szavazati jog nem kapcsolódik, a közgyűlésen való részvételre jogosítja fel tulajdonosát.     
 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozathozatalnál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

 

A közgyűlés határozatlanképtelensége esetén a társaság a megismételt közgyűlést 2017. október 24-én 10.00 órakor az eredeti helyszínen (Szentistván, Önkormányzati Étterem – 3418 Szentistván, Széchenyi u. 8.) az eredeti napirenddel hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

 

Szentistván, 2017. október 04.

 

Tisztelettel:

 

Koncz György sk

igazgatóság elnöke

2017-10-04Közgyűlési meghívó 2017

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelt Részvényes!

 

A Részvénytársaságunk soron következő rendes évi közgyűlését

 

2017. április 28-án  délelőtt  10 óra-kor tartja,

 

melyre tisztelettel meghívjuk.

 

A közgyűlés helye:                            Szentistván, Művelődési Ház          


Napirendi pontok:

1.      Az igazgatóság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2016. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató

 

2.      A Felügyelő Bizottság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2016. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Tóth Márton FB elnök

 

3.      A 2016-ról szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      Előadó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló

 

4.      A 2016-ról szóló éves beszámoló elfogadása.

 

5.      Döntés osztalékfizetésről.

     

6.      Szóbeli előterjesztés a  2017. évi üzleti tervre vonatkozóan

      Előadó: Koncz György elnök – igazgató

 

7.      Egyebek

 

     

 

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.

 

 

Szentistván, 2017. április 12.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                        

                                 Koncz György sk

                                                                                                                              igazgatóság elnöke

2017-04-13Közgyűlési meghívó 2016

MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!


A Részvénytársaságunk soron következő rendes évi közgyűlését

 

2016. április 29-én  délelőtt  10 óra-kor tartja,


melyre tisztelettel meghívjuk.


A közgyűlés helye:                            Szentistván, Művelődési Ház          
Napirendi pontok:

1.      Az igazgatóság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2015. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató


2.      A Felügyelő Bizottság szóbeli előterjesztése a Szentistváni Mg. Zrt. 2015. évi gazdálkodásáról, annak eredményéről, a vagyoni- és pénzügyi helyzetről, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról

      Előadó: Tóth Márton FB elnök


3.      A 2015-ről szóló éves beszámoló könyvvizsgálatáról szóló jelentés ismertetése

      Előadó: Mártonné Sass Marianna bejegyzett könyvvizsgáló


4.      A 2015-ről szóló éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

     

5.      Szóbeli előterjesztés a  2016. évi üzleti tervre vonatkozóan

      Előadó: Koncz György elnök - igazgató


6.      Az Igazgatóság és Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása

               Előadó: közgyűlés elnöke


7.      Könyvvizsgáló választás

               Előadó: Koncz György elnök – igazgató


8.      A 6. és 7. napirendi pontok szerinti alapszabály módosítás

               Előadó: Koncz György elnök - igazgató


        9.      Egyebek

     

A tárgyalt napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen, vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvben szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek és szavazati jegyét, vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette.

A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazólappal, vagy szavazójeggyel történik a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával és annak összeszámlálásával történik.


Szentistván, 2016. április 14.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                                                                 Koncz György sk.

                                                                                                                               igazgatóság elnöke

2016-04-14Üdvözlet

Kedves Látogató!

Üdvözöljük - egyelőre kialakítás alatt lévő - honlapunkon. Az oldal végleges tartalma jelenleg is feltöltés és végső korrekció alatt áll. Az esetleges hiányosságokért, netán hibákért elnézését kérjük, igyekszünk azokat mihamarabb pótolni, javítani. Az elérhetőségeink végleges megjelenítéséig a "letöltések" menüpontban található összesítő táblázatot használhatja. Jó böngészés kívánunk, s kérjük, nézzen be hozzánk később is!

honlap - szemgzrt

2010-09-20