• pic1
  • pic2
  • pic3

Állattartás

Szakmánk elkötelezettjeként arra törekszünk, hogy mezőgazdaság komplexitásából fakadó lehetőségeket kihasználhassunk gazdaságunk struktúrájának felépítése során. Ebből adódóan ’90-es évek első felében, klasszikus állattartó ágazataink kényszerű leépítésével párhuzamosan elkezdtük keresni annak lehetőségét, hogy ezen, nagy jelentőséggel bíró tevékenységi kört hogyan tudjuk ismét, gazdasági szempontból stabilabb módon integrálni üzemszerkezetünkbe. Ennek az ideje csak évekkel később, 1999-ben érkezett el. A lehetőségek mérlegelése után a broiler-csirke hízlalás beindítása mellett döntöttünk. A baromfiágazatunk sikerességét a saját magunk számára előállított takarmányok alapozzák meg, lehetővé téve a pillanatnyi fejlettségnek megfelelő takarmánykeverék összeállítását.

allattartasA munkát 2 istálló teljes felújításával, és korszerű tartástechnológiai eszközök beépítésével kezdtük meg. A kísérleti évek sikerein felbuzdulva további 10 istállót alakítottunk át, így jelenleg 12 db, egyenként 990 m2 alapterületű istállóban folytatunk csirkehízlalást, s telepünket nagyságrendileg egymillió vágócsirke hagyja el évente.

2008-2009-ben mintegy 10 évvel a hízlalótelep kialakítása után, hozzáláttunk a technológia nagyarányú felújításához, korszerűsítéséhez. Ezidáig padozatok cseréje mellett az istállók klimatizálását és a technológia vezérlő egységeinek cseréjét végeztük el.

2002-től, kihasználva a baromfitelepünk adta további lehetőségeket, a broiler-csirke nevelés mellett pulyka utóhizlalással is foglalkozunk. Jelenleg 5 darab, egyenként 1300 m2-es, félintenzív tartástechnológiára kialakított istállóban folyik a madarak nevelése.

Az első istállók megnyitása óta a baromfihízlalás alaptevékenységünkké nőtte ki magát, s meglátásunk szerint a jövőben is fontos szerepet fog betölteni gazdaságunk életében. A takarmánykeverő üzemünk referenciatelepeként és a jövőbeli tevékenységfejlesztés bázisaként kiemelt figyelmet fordítunk állattartó ágazatunkra, annak biztos tudatában, hogy a mezőgazdaság jövőjét az egyes ágazatok összhangja alapozza meg.